Wat is beeldcoaching?

Beeldcoaching is een prachtige manier om ‘bumpy moments’ te zien.

Bumpy moments zijn de momenten waarop je een belangrijke afweging maakt over het gedrag dat je kiest. Zo’n moment heeft vaak een dilemma in zich. Reflecteren op zo’n mini-dilemma helpt om op een dieper niveau over je eigen keuzes na te denken.

Bij beeldcoaching stellen we na een kennismakingsgesprek samen een vraag op. Vervolgens maken we een afspraak wanneer ik het beste kan komen filmen en wanneer we het bespreken.

Na de eerste beeldopname gaan we in gesprek. Door middel van het coachgesprek ontdek jij je sterke kanten. Daarnaast ontdek je ook situaties waar veranderpunten kunnen liggen.

Een traject bestaat meestal uit 3 opnames; toch het kan ook minder of meer zijn.